Category: Diğer Diller

İspanyolca

GELECEĞİN DİLİ İSPANYOLCA NEW YORK STUDIO’DA! 

Dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kişinin konuştuğu, 20 ülkenin ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Devletler Organiazsyonu, Afrika Birliği, UNASUR, Antratika Anlaşması Sekreterliği, Latin Birliği, Karayip Ortak Pazarı ve NAFTA gibi uluslararası  organizasyonların  resmi  dili  olan  İspanyolca  dünyada  en  fazla  konuşulan üçüncü,  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  ise  ikinci  dildir.  Öğrenilmesi  gereken  dillerin başında yer alan İspanyolca’yı New York Studio Dil Okulları’nda konuşma ağırlıklı olarak kolayca öğrenerek Bankacılık, Gazetecilik, Tıp Araştırmaları, Diplomasi, Mühendislik, Moda, İnsan Kaynakları, Seyehat ve turizm endüstrisi alanlarında kariyer planlaması yapabilirsiniz.

İspanyolca’da 19 yıllık tecrübe ve yüksek başarı oranı! 

NYS Dil Okulları, İspanyolca dil eğitiminde 19 yıllık tecrübesi ve yüksek başarı oranı ile Türkiye’nin lider dil okulu olma özelliği taşımaktadır. New York Studio Dil Okulları,öğrenci ihtiyaç ve hedeflerini ders içerikleri planlamasında ön sıraya koyar. Böylece her katılımcı eğitim içeriğinden tatmin olur ve hedefine kolayca ulaşır.

NYS, İspanyolca eğitiminde konuşma becerisinin önemine inanır ve uyguladığı iletişimsel metod yöntemiyle öğrencilerine İspanyolcayı konuşma ağırlıklı olarak öğretir. Yabancı, alanında uzman, üniversite mezunu ve eğitim sertifikalı öğretmen kadrosu tarafından verilen İspanyolca dersi, hafta içi ve hafta sonu maksimum 9 kişilik dersliklerde gerçekleşir.

Günümüz  teknolojisine  uygun  dizayn  edilmiş  modern  sınıflarda  gerçekleşen derslerde konular bilişsel yöntemlerle hazırlanan eğitim materyalleriyle desteklenir. Eğitim sırasında belirlenen güncel konular üzerine yapılan etkileşimsel aktivitelerde rol canlandırmalara, yorum ve diyalog kurmaya yer verilir. Pekiştirme özelliği taşıyan yaratıcı aktiviteler ile katılımcı en kısa sürede İspanyolca konuşmaya ve konuşulanları anlamaya başlar.

Katılımcı Eğitim Sonunda ;

 • Konuşma becerisini geliştirir,
 • Dil bilgisinde hakimiyet kurar,
 • Kelime haznesine zenginlik katar,
 • Okuduğunu anlamanın keyfine varır,
 • Dinlediğini anlamakta uzmanlaşır. 

BENZER KURSLARIMIZ

İtalyanca

Günümüzde  işletmelerin  hemen  her  kesimiyle  ticari  ve  kültürel  alışverişin yürütüldüğü, ortak yatırımlar nedeniyle istihdam yaratıldığı bir dünyada ikinci bir dil bilmek zorunluluk haline gelmiştir. ABD, Kanada, Avusturalya ve Arjantin başta olmak üzere dünyada yaklaşık 60 milyon kişinin konuştuğu İtalyanca, kişi ve kurumlara farklı alanlarda ticaret yapma kolaylığının yanı sıra; müzik, güzel sanatlar, mimarlık, opera, moda, tasarım, sinema, otomotiv, turizm ve gastroloji gibi pek çok alanda kariyer olanağı sağlar. 

İtalyanca’yı konuşarak İtalyan öğretmenlerden öğrenin! 

New York Studio Dil Okulları’nda  her öğretmen alanında uzman ve deneyimli olup; uluslararası  tanınan  eğitim  sertfikasına  sahiptir.  Böylece  İtalyanca’yı  İtalyan  bir öğretmenden öğrenmenin avantajını yaşayan katılımcılar, sadece bir dili değil farklı bir kültürü de öğrenmiş olurlar.

Hem sosyal hem de iş hayatınızda size avantaj sağlayacak İtalyanca’yı New York Studio Dil Okulları’nda uygulanan iletişimsel metod yöntemiyle konuşarak öğrenin! En fazla 9 kişilik sınıflarda, ister hafta içi ya da hafta sonu ister açık gruplarla ister bire bir özel ders seçenekleriyle kolayca öğrenebilirsiniz.

NYS Dil Okulları ile İtalyanca öğrenirken;

 • Konuşma ağırlıklı eğitim ile doğru telaffuzları öğrenir, İtalyanca konuşurken  profesyonel imaj çizersiniz,
 • Her ders yeni duyduğunuz sözcüklerle kelime haznenizi zenginleştirirsiniz.
 • Her ders öğrendiğiniz yeni bilgilerle artan performansınızı gözlemler, İtalyanca öğrenme yolunda motive olursunuz.
 • Son teknolojik işitsel ve görsel araç gereçler ile dinleme, okuma ve okuduğunu anlama becerisi edinir,
 • Grammer bilginizi geliştirir. 

BENZER KURSLARIMIZ

Diğer Diller

Merkezlerimizde İngilizcenin yanında diğer dilleri de öğretiyoruz. Bunlar arasında en fazla rağbette olan diller  Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe dilleridir. Bu diller hakkındaki bilgileri aşağıda sunuyoruz.  

[wgl_lp_courses heading_margin_bottom=”” number_of_posts=”6″ order_by=”date” by_posts=”almanca, fransizca, rusca, italyanca, ispanyolca, turkce”]

Rusça

Dünya üzerinde 255 milyon kişinin konuştuğu Rusça, özellikle müzik, edebiyat, bale ve resim gibi sanat alanlarının dünya çapında en kıymetli sanatçıları yetiştirmiştir.

Ülkemize yoğun olarak gelen Rus turistlerle anlaşabilmenin yanısıra, gelişen ticari yatırımlar ve iş ortaklıkları Rusça konuşabilme becerisi kazanmayı gerektirmektedir.

İş dünyasının yüksek bütçeli yatırımlarına ev sahipliği yapan ticari iş birliklerinde yer almanız için gerekli olan Rusça yetkinliğini en iyi şekilde New York Studio Dil Okulları’nda ulaşabilirsiniz.

NEDEN NYS DIL OKULLARI?

Rusça  dil  eğitiminde  19  yıllık  tecrübesi  ile  katılımcılarına  güven  veren  NYS, derslerinde uyguladığı İletişimsel metod doğrultusunda öğrencilerine Rusça’yı konuşma ağırlıklı olarak öğretir.

Profesyonel öğretmen kadrosu, üniversite mezunu, yabancı, tamamı uluslararası tanınan eğitim sertifikası sahibi ve deneyimli eğitmenlerden oluşur. Rusça’yı anadili olarak konuşan (native speaker) bir öğretmenden öğrenirsiniz.

Hafta içi ya da hafta sonu, ister açık gruplarda ister bire bir özel ders seçenekleriyle en fazla 9 kişilik dersliklere katılan öğrenciler;

İhtiyaca göre ders içeriği, zengin materyaller

NYS Dil Okulları, katılımcılarının ihtiyaç analizlerini yaparak ve hedeflerini belirleyerek, ders içeriklerini bu doğrultuda uzman eğitim kadrosu ile planlar. Güncel hayattan iş hayatına kadar geniş yelpazede hazırlanan konu başlıkları günümüz teknolojisi ve bilişsel yöntemleri ile hazırlanan eğitim materyalleri ile desteklenir. Çeşitli görsel işitsel araç ve gereçlerin kullanıldığı sınıf içi eğitimlerde, güncel konular üzerine yapılan yorumlar, diyaloglar, rol canlandırmaları ve diğer yaratıcı aktiviteler önemli bir yer tutar. Katılımcının aktif şekilde katıldığı etkileşimsel aktiviteler ile, Rusça konuşulanlar kısa sürede öğrenci tarafından anlaşılır hale gelir. NYS Dil Okulları daha ilk dersten öğrencisine Rusça konuşturmayı başaran Türkiye’nin lider dil okulu ünvanına sahiptir. 

 • Akıcı konuşma becerisi kazanır,
 • Dil bilgisi alanında hakimiyet sağlar, 
 • Okuduğunu ve dinlediğini kolayca anlar,
 • Kelime haznesini zenginleştirir,
 • Rusça’yı klasik ve sıkıcı yöntemlerle değil, severek ve eğlenerek öğrenirler. 

Fransızca

Neden Fransızca?

Günümüzde işletmelerin hemen her kesimiyle ticari ve kültürel alışverişin yürütüldüğü, ortak yatırımlar nedeniyle istihdam yaratıldığı bir dünyada ikinci bir dil bilmek zorunluluktur. Kanada, Belçika ve Merkez Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyada yaklaşık 200 milyon  kişinin  konuştuğu  Fransızca,  kişi  ve  kurumlara  farklı  alanlarda  ticaret  yapma kolaylığı sağlamasının yanı sıra; müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda, otomotiv, dans ve gastroloji gibi pek çok alanda kullanılan bir dildir.

Neden NYS Dil Okulları?

Fransızca dil eğitiminde 19 yıllık tecrübesi ile katılımcılarına güven veren NYS, derslerinde uyguladığı İletişimsel metod ile öğrencilerine Fransızcayı konuşma ağırlıklı olarak öğretir.

Profesyonel eğitmen kadrosu, üniversite mezunu, yabancı, tamamı uluslararası tanınan eğitim sertifikasına sahip ve deneyimli eğitmenlerden oluşur. Anadili Fransızca olan (native speaker) bir öğretmenden öğrenirsiniz.

NYS Dil Okulları Fransızca eğitimi kapsamında; Genel Fransızca ve İş Fransızcası’nın yanısıra Fransız liselerine hazırlık eğitimi ve Fransızca üniversite eğitimi için düzenlenen dalf’e hazırlık sınavları programlarıyla çözüm sunmaktadır. Hafta içi ya da hafta sonu, ister açık gruplarda ister bire bir özel ders seçenekleriyle en fazla 9 kişilik sınıflarda katılan öğrenciler;

• akıcı konuşma becerisi kazanır,

• okuduğunu ve dinlediğini kolayca anlar,

• kelime haznesini zenginleştirir,

• dil bilgisi alanında hakimiyet sağlar,

• Fransızcayı  klasik  ve  sıkıcı  yöntemlerle  değil,  konuşarak,  severek  ve  eğlenerek öğrenirler.

İhtiyaca göre ders içeriği, zengin materyaller

 • NYS Dil Okulları, öğrencilerinin ihtiyaç analizini yapar, yeni dil öğrenmekteki hedeflerini dinler, ihtiyaç analizi yapar, yeni dil öğrenmedeki hedeflerini dinler ve ders içeriklerini bu doğrultuda uzman eğitim kadrosu ile hazırlar. Güncel hayattan iş  hayatına  kadar  geniş  yelpazede  hazırlanan  konu  başlıkları  günümüz  teknolojisi  ve bilişsel yöntemleri ile hazırlanan eğitim materyalleri ile desteklenir. Çeşitli görsel işitsel araç ve gereçlerin kullanıldığı sınıf içi eğitimlerde, güncel konular üzerine yapılan yorumlar, diyaloglar, rol canlandırmaları ve diğer yaratıcı aktiviteler önemli bir yer tutar. Katılımcının aktif şekilde katıldığı etkileşimsel aktiviteler ile Fransızca konuşulanlar kısa sürede öğrenci tarafından anlaşılır hale gelir. NYS Dil Okulları daha ilk dersten öğrencisine Fransızca konuşturmayı başaran Türkiye’nin lider dil okulu ünvanına sahiptir.

Almanca

Yeni yetişen genç nesiller ve iş dünyası her gün yurt dışında yeni iş imkanları arıyor, üretimlerini dış pazarlarda satmak istiyor ve bir kısmı da kariyerlerini veya hayatlarını yurt dışında devam ettirme imkanlarını arıyorlar. Bu ülkelerin başında Almanya geliyor.

New York Studio Dil Okulları size özel hazırlayacağı Genel Almanca, İş Almancası ve Aile Birleşimi Almancası programları ile sizlere istediğiniz Almancayı istediğiniz sürede öğretip, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

Genel Almanca, İş AlmancasıAile Birleşimi Almancası ve TestDaF programları ile ilgili detaylı bilgileri adı geçen bölümlerde bulabilirsiniz.

#blog_module_6094ae3239c80.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6094ae3239c80.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#blog_module_6094ae3252d29.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6094ae3252d29.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#blog_module_6094ae32726c8.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6094ae32726c8.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#blog_module_6094ae327fd1f.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6094ae327fd1f.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#blog_module_6094ae329c34d.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6094ae329c34d.blog-posts .blog-post_title a { font-size:30px; line-height:46px; font-weight:800; }#iguru_soc_icon_wrap_6094ae32ae2a6 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6094ae32ae2a6 a:hover{ background: transparent; border-color: #ef4234; }#iguru_soc_icon_wrap_6094ae32ae2a6 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6094ae32ae2a6 a:hover{ color: #ffffff; }